Biography photo

Atbalsti mūs.

Mēs atbalstīsim tevi!

KĀDI MĒS ESAM BIJUŠI LĪDZ ŠIM?

Ir aizvadīti desmit aktīvi koncertdzīves gadi un Sinfonietta Rīga šajā laikā ir kļuvusi par Latvijas profesionālās mūzikas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Sinfonietta Rīga drosmīgās un inovatīvās programmas ieguvušas zīmola vērtību – to atpazīstam kamerorķestra atraisītās spēles manierē un jauneklīgā degsmē.

Tieši šīs vērtības ir vainagojušās ar prestižiem pašmāju un ārzemju klausītāju un ekspertu novērtējumiem: iegūta Lielā mūzikas balva un Ministru kabineta balva, kā arī viena no pasaules augstākajām atzinībām mūzikas nozarē - Grammy balva.

 

NORMUNDS ŠNĒ PAR ORĶESTRI

Kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs Normunds Šnē, atskatoties uz paveikto, saka: ”Orķestra 10 gadu pastāvēšanas laikā ir daudz kas izdarīts, tomēr ir vairākas lietas, kas Latvijā trūkst. Pirmkārt, tas ir atbalsts laikmetīgai mūzikai, kas ir neatņemama orķestra radošās dzīves sastāvdaļa. Otrkārt, Latvijā ir joprojām daudz vietu, kur akadēmiskā mūzika neskan vispār, sākot ar veseliem reģioniem līdz skolām un citām nozīmīgām sabiedriskām iestādēm. Treškārt, lai nodrošinātu augstu orķestra spēles kvalitāti, mūziķiem nepieciešami augstvērtīgi mūzikas instrumenti.”

 

KĀPĒC ATBALSTS MUMS IR SVARĪGS?

Valsts atbalsts un klausītāju atsaucība ir pamatu pamats un stimuls  Sinfonietta Rīga darbībai un augstajiem mākslinieciskajiem sasniegumiem. Orķestra mākslinieciskai izaugsmei un profesionālai pilnveidei ļoti nozīmīgs ir  arī uzņēmumu, fondu, arī individuālu ziedotāju atbalsts. Šāda finansiāla palīdzība ļauj orķestrim sadarboties ar izciliem viesmāksliniekiem, tādejādi realizējot starptautiskus sadarbības projektus un ambiciozas mākslinieciskas ieceres.

 

SINFONIETTA RĪGA FONDS

Apzinoties kamerorķestra māksliniecisko vērtību un pieaugošo sabiedrības novērtējumu, 2008. gadā tika dibināts “Sinfonietta Rīga fonds”, lai sekmētu potenciālo atbalstītāju interesi un piesaisti. Fonda dibināšanā tika iesaistīts orķestra mākslinieciskais vadītājs Normunds Šnē, komponisti Pēteris Vasks un Arturs Maskats, čelliste Kristīne Blaumane, žurnālists Pauls Raudseps un mākslas zinātniece Ramona Umblija. Fonda dibināšanas galvenais un noteicošais mērķis – veicināt kamerorķestra atpazīstamību un piesaistīt jaunus stratēģiskos partnerus māksliniecisko ideju īstenošanai.

 

KĀ TIKS IZMANTOTS JŪSU SNIEGTAIS ATBALSTS?

Sadarbībā ar “Sinfonietta Rīga fondu” ir izveidotas četras mērķprogrammas, kuru uzdevums ir sekmēt un atbalstīt kamerorķestri visaugstāko māksliniecisko mērķu sasniegšanā, saglabājot orķestra līderpozīcijas Latvijas profesionālās mūzikas jomā un bagātinot Latvijas profesionālās mūzikas dzīvi, kā arī sekmējot kultūras piedāvājuma pieejamību valstī.

 

4 MĒRĶPROGRAMMAS

Plānotas sekojošas mērķprogrammas:

 

  • Orķestra sadarbība ar izciliem viesmāksliniekiem

Fonds atbalsta starptautisku viesmākslinieku piesaisti Sinfonietta Rīga koncertprogrammu veidošanā, nodrošinot orķestra profesionālās pilnveidošanās un starptautisku ideju apmaiņas procesu, kā arī sniedzot iespēju realizēt inovatīvas un vietējo mūzikas vidi bagātinošas koncertprogrammas visaugstākajā atskaņojuma kvalitātē.

 

  • Laikmetīgās mūzikas popularizēšana Latvijas koncertzālēs

Fonds atbalsta un veicina Sinfonietta Rīga motivāciju repertuārā regulāri iekļaut 20. un 21. gs. latviešu un ārvalstu komponistu darbus, ļaujot īstenot jaunas un vēl neapgūtas programmas un veicinot vispārēju sabiedrības muzikālās kultūras attīstību Latvijā.

 

  • Koncertu pieejamība un sabiedrības izglītošanas procesa veicināšana

Fonds sadarbībā ar Sinfonietta Rīga māksliniekiem veic sistemātisku un mērķtiecīgu darbu, lai paplašinātu sabiedrības interesi par plaša spektra akadēmisko mūziku, akcentējot regulāras koncertdarbības nozīmi Latvijas reģionos, kā arī veidojot izglītojošas mūzikas programmas skolām un sociālās aprūpes iestādēm.

 

  • Jaunu instrumentu iegāde un restaurācija

Lai nodrošinātu nemainīgi augstus orķestra skanējuma standartus un izpildījuma kvalitāti, Fonds apņemas sekmēt jaunu mūzikas instrumentu iegādi un esošo instrumentu restaurāciju, atbilstoši visaugstākajā līmenī. 

 

BANKAS KONTS | NODOKĻU ATLAIDES

Ikviens ziedojums Sinfonietta Rīga Fondam sniegs būtisku atbalstu orķestra profesionālajā izaugsmē – kā ikdienas mēģinājumu procesā un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā, tā ilgtspējīgā attīstībā, augstu māksliniecisko standartu nodrošināšanā un nacionālo kultūras vērtību saglabāšanā.

 

Ziedojumus var pārskaitīt uz fonda bankas kontu: 

 

Nodibinājums „Sinfonietta Rīga fonds”

Reģistrācijas Nr. 40008127682, 

Adrese: Spīķeri, Maskavas iela 4, k-1, Rīga, LV-1050

SEB banka, Kods: UNLALV2X001
Konts: LV690050012334226

Norāde: ziedojums

Paldies par atbalstu!

Jūsu Sinfonietta Rīga

Dalies